Põlva Maja › Teenused
H I N N A K I R I...

OÜ Põlva Maja poolt osutatavatele teenustele
(kehtivad alates 01.04.2014)


Töö nimetus Ühik Hind ilma
käibe-
maksuta
Hind koos
käibe-
maksuga
Märkused
Sanitaar-tehnilised tööd h 15,00 18,00 tariif  ühe töötaja kohta
Kanalisatsioonitorustiku  puhastus  h
h
25,00
35,00
30,00
42,00
tariif haldusala klientidele
tariif väljapoole haldusala
         
Transport EUR/km 0,60 0,72  
Muru niitmine EUR/m² 0,024 0,028  
Akende  ja  uste  klaasimine h 15,00 18,00 tariif  ühe töötaja kohta
lisandub kasutatava materjali maksumus
Veemõõtja plommimine EUR 1,60 1,92 tariif ühe veemõõtja kohta
Väljakutse  EUR
EUR
1,60
5,00
1,92
6,00
tariif haldusala klientidele
tariif väljapoole haldusala

Muude teenuste (kaasa arvatud haldusteenus) hinnad kokkuleppel kliendiga või hinnapakkumise alusel.


Põlva Maja OÜ - info tel. 799 4920